Chính sách bảo mật thông tin được thuân thủ theo đúng quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân và Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ về thương mại điện tử ban hành ngày 16/05/2013.

Khách hàng đăng ký thông tin hồ sơ cá nhân tại website của CÔNG TY TNHH SHEZIN’S GROUP là đồng ý với các điều khoản và điều kiện thành viên của công ty Nước Hoa YK. Cụ thể như sau:

1. Mục đích thu thập thông tin

Quy định rỏ thỏa thuận người sử dụng website khi đăng ký mua hàng của website này cần cung cấp những thông tin bao gồm:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ giao hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin chúng tôi thu thập như trên chỉ dùng cho việc cung cấp các thông tin để giao hàng, xử lý đơn hàng, giao dịch thanh toán trực tuyến, chương trình khuyến mại, dịch vụ của công ty đối với khách hàng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về họ tên, địa chỉ, điện thoại của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc đối tác của chúng tôi để giao hàng cho quý khách.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.